Här finns en besäksenkät att hämta från Google drive. I denna rapport, besöksenkät 2016  kan man läsa om hur många som besökte bruket sommaren 2016, varifrån de kom och mycket annat.