Cykel- och vandringsturer runt Axmar bruk

Upptäck allt vackert som finns i omgivningarna runt Axmar bruk på cykel eller till fots.

Välj bland fyra cykelturer och fem vandringsturer.

Kartorna finns även att hämta hos Axmar Brukscafé, Axmar Bruksbod B&B och Axmar Brygga Havskrog.

C1 - Cykeltur Trollharen

Cykla till Trollharens fiskeläge

C2 - Cykeltur Gåsholma

Cykla till Gåsholma fiskeläge

C3 - Cykeltur Gnagmur

Cykla genom Gnagmur naturreservat

C4 - Cykeltur Tönnebro

V1 - Vandring Lilla bruksrundan

Tillgänglighetsanpassad promenad runt Axmar bruk

V2 - Vandring Stora bruksrundan

Delvis tillgänglighetsanpassad tur runt Axmar bruk

V 3 - Vandring Överhammaren

Vandra till Överhammaren nära Axmar bruk

V4 - Vandring Flottningsstigen

Vandra längs den gamla Flottningsstigen

V5 - Vandring Kyrkstigen

Vandra längs kyrkstigen till Heden och Österheds kapell i Bergby