Konferens

Om du som företagare väljer att förlägga en konferens till Axmarbrygga Havskrog, kan denna med fördel kombineras med ett besök i Hyttan eller med en guidad tur som omfattar även bruksområdet.

Hyttan är idag också lämplig som konferenslokal. Där finns läktare med plats för 180 personer, högtalaranläggning och möjligheter till bild- och filmvisning. Ett heltäckande trägolv finns inlagt.


Önskemål om medverkan från Föreningen Hyttan kan framföras direkt till Axmarbrygga Havskrog vid bokning av konferensen.

 

 

 

Vad finns att göra i Axmar bruk? Här finns svaren.

Festarrangemang

Har ni för avsikt att fira en familjefest av något slag, kontakta gärna oss i Föreningen Hyttan. Varför inte gifta sig i Axmar bruk med vigsel i den vackra Bruksparken och tillhörande festligheter i Hyttan. För mindre sällskap kan också Lusthuset vara en tillgång.

Hyttan är idag lämplig som både fest- och konferenslokal. Ett heltäckande trägolv har lagts in och där finns läktare med plats för 180 personer, högtalaranläggning och möjligheter till bild- och filmvisning.

Föreningen Hyttan är öppen för alla förslag till arrangemang i Hyttan, det kan handla om att vi endast hyr ut lokalen eller ett samarbete med föreningen och/eller Axmarbrygga Havskrog. För den som vill lägga ner eget arbete finns många spännande lösningar där kostnaderna inte behöver bli alltför höga.

 

  • Bläckhornet i sommarskrud
  • Grönskan kommer
  • Hyttan
  • Liljekonvalj

Utställningar

Under sommaren pågår konstutställningar i Bläckhornet vid hamnområdet och i Hyttan.
Se vidare under fliken Aktiviteter

Sökes :

Föreningen Hyttan söker utställare av konst under sommaren 2014 för arrangemang i Hyttan

Om intresse finns, kontakta Maj-Britt Jäderström tel. 026 - 131580, 070 - 5436338

 

 

 

Tips: Övernattningar

Möjlighet till övernattning finns i  Hedenstugan Bed&Breakfast, Bergby.

I Axmar bruk finns ett boende, hos Ulrike Steiner i Bruksbodens Bed&Breakfast

Man kan också hyra en stuga hos Inger Skoglund/Isidesign  Tel 070-5914617

Rundvandring

För grupper av besökare anordnar Föreningen Hyttan efter överenskommelse guidade turer i bruksområdet som avslutas med en visning av Hyttan.

För allmänheten är Bruksparken öppen året runt medan Hyttan är öppen i begränsad omfattning endast sommartid.

I hyttan visas bilder, bland annat av brukets storhetstid från senare delen av 1800-talet. Bildvisningen kan kombineras med en guidad tur genom bruksområdet.

Guidade visningar av parkområdet och Hyttan kan beställas av Ebbe Lundqvist, tel 070-6915506 eller e.post ebbe.lundqvist@axmar.nu

Parken 2014 Parken 2014 Höstdag i parken Foto:Lasse S