Konferens

Om du som företagare väljer att förlägga en konferens till Axmarbrygga Havskrog, kan denna med fördel kombineras med ett besök i Hyttan eller med en guidad tur som omfattar även bruksområdet.

Hyttan är idag också lämplig som konferenslokal. Där finns läktare med plats för 180 personer, högtalaranläggning och möjligheter till bild- och filmvisning. Ett heltäckande trägolv finns inlagt.


Önskemål om medverkan från Föreningen Hyttan kan framföras direkt till Axmarbrygga Havskrog vid bokning av konferensen.

 

 

 

Festarrangemang

Har ni för avsikt att fira en familjefest av något slag, kontakta gärna oss i Föreningen Hyttan. Varför inte gifta sig i Axmar bruk med vigsel i den vackra Bruksparken och tillhörande festligheter i Hyttan. För mindre sällskap kan också Lusthuset vara en tillgång.

Hyttan är idag lämplig som både fest- och konferenslokal. Ett heltäckande trägolv har lagts in och där finns läktare med plats för 180 personer, högtalaranläggning och möjligheter till bild- och filmvisning.

Föreningen Hyttan är öppen för alla förslag till arrangemang i Hyttan, det kan handla om att vi endast hyr ut lokalen eller ett samarbete med föreningen och/eller Axmarbrygga Havskrog. För den som vill lägga ner eget arbete finns många spännande lösningar där kostnaderna inte behöver bli alltför höga.

 

  • Bläckhornet i sommarskrud
  • Grönskan kommer
  • Hyttan
  • Liljekonvalj

Utställningar

Under sommaren pågår konstutställningar i Bläckhornet vid hamnområdet och i Hyttan.
Se vidare under fliken Aktiviteter

Sökes :

Föreningen Hyttan söker utställare av konst under sommaren 2014 för arrangemang i Hyttan

Om intresse finns, kontakta Maj-Britt Jäderström tel. 026 - 131580, 070 - 5436338

 

 

 

Tips: Övernattningar

Möjlighet till övernattning finns i  Hedenstugan Bed&Breakfast, Bergby.

I Axmar bruk finns ett boende, hos Ulrike Steiner i Bruksbodens Bed&Breakfast

Man kan också hyra en stuga hos Inger Skoglund/Isidesign  Tel 070-5914617

Rundvandring

För grupper av besökare anordnar Föreningen Hyttan efter överenskommelse guidade turer i bruksområdet som avslutas med en visning av Hyttan.

För allmänheten är Bruksparken öppen året runt medan Hyttan är öppen i begränsad omfattning endast sommartid.

I hyttan visas bilder, bland annat av brukets storhetstid från senare delen av 1800-talet. Bildvisningen kan kombineras med en guidad tur genom bruksområdet.

Guidade visningar av parkområdet och Hyttan kan beställas av Ebbe Lundqvist, tel 070-6915506 eller e.post ebbe.lundqvist@axmar.nu

Parken 2014 Höstdag i parken Foto:Lasse S