Clottet_1 Clottet_1 Slottet från allén
Slottet_2 Slottet_2 Flygfoto: Slottet med Kvarnbo
Slottet_3 Slottet_3 Slottet - en senare bild
Slottet_4 Slottet_4 Slottet med lusthuset
Slottet_5 Slottet_5 Slottet speglas i dammen
Skolan_1 Skolan_1 Skolan med barn
Herrgården från parken Herrgården från parken Herrgården från parken
Herrgården Interiör_1 Herrgården Interiör_1 Herrgården Interiör
Herrgården interiör_2 Herrgården interiör_2 Herrgården Interiör 2
Herrgården interiör_3 Herrgården interiör_3 Herrgården Interiör 3
Utsiktstornet Utsiktstornet Utsiktstornet
Smedjan_1 Smedjan_1 Smedjan En äldre bild
Spiksmedjan och kvarnen Spiksmedjan och kvarnen Spiksmedjan och kvarnen
Bruket_1 Bruket_1 Hyttan med valsverket
Hyttan_2 Hyttan_2 Flygfoto: Hyttan och Änge
Hyttarbetare_äldre Hyttarbetare_äldre Hyttarbetare
Axmar järnverk Axmar järnverk Hyttan
Valsverket Valsverket Valsverket
Utsikt över bruket neråt havet Utsikt över bruket neråt havet Utsikt över bruket neråt havet
Bruksgatan_1 Bruksgatan_1 Bruksgatan Bild 1
Bruksgatan_2 Bruksgatan_2 Bruksgatan Bild 2
Flygfoto_1935 Flygfoto_1935 Flygfoto 1935