Slottet från allén
Flygfoto: Slottet med Kvarnbo
Slottet - en senare bild
Slottet med lusthuset
Slottet speglas i dammen
Skolan med barn
Herrgården från parken
Herrgården Interiör
Herrgården Interiör 2
Herrgården Interiör 3
Utsiktstornet
Smedjan En äldre bild
Spiksmedjan och kvarnen
Hyttan med valsverket
Flygfoto: Hyttan och Änge
Hyttarbetare
Hyttan
Valsverket
Utsikt över bruket neråt havet
Bruksgatan Bild 1
Bruksgatan Bild 2
Flygfoto 1935