Vägprojektet  i full gång

Vägprojektet i full gång

Säkrare infrastruktur i Axmar bruk

Ett av delprojekten här i Axmar bruk är vägprojektet, som nu har startat. När det blir klart om några veckor har vi en säkrare korsning och vägsträckning ner till hamnen och Axmar Brygga, ny besöksparkering och en helt ny, säkrare gångväg längs vattnet.

Vår projektledare, Rie Stagegaard, har jobbat hårt tillsammans med föreningen Hyttan och vägföreningen för att skapa en bättre infrastruktur för våra boende och besökare.

Följ oss gärna på facebook för att hålla dig uppdaterad om allt spännande som händer här i Axmar bruk.

2019-11-04 11:51