Vi räddar vårt kulturarv

Vi räddar vårt kulturarv

Renovering av slaggstensruiner i engelska parken i Axmar bruk. Murare med specialkompetens jobbar för fullt med förrådsruin och klensmedjan.
Vi bjuder nu in intresserade till visning av renoveringsarbetet, lördagen den 19 september kl 12.00.

Just nu pågår ett stort renoveringsprojekt i Axmar bruks kulturreservat.

Det omfattar två slaggstensruiner i engelska parken, en förrådsruin och en klensmedja – båda från 1870-talet. På platsen låg tidigare äldre byggnader från Axmars järnbrukshistoria.

Axmar bruk är det enda kulturreservatet i Gästrikland, och syftet är att bevara, visa, bruka och utveckla en bruksmiljö där Bergslagen möter havet och där spåren av brukets historia från 1600-talet till början av 1900-talet är närvarande. Reservatet bildades 2011.

Ruinerna är viktiga för förståelsen av kulturreservatet. Det handlar om en gammal produktionsmiljö och det är av stort värde att det finns verksbyggnader kvar som kan visa vad som har hänt på platsen.

 

Totalt ska 300 kvm slaggstenmur omfogas. Det sker med naturhydrauliskt kalkbruk och kräver murare med specialkompetens. Runt förrådsruinen röjs sly och vi anlägger en grusad yta. Murkrönen förses med ny plåt på befintlig stomme och trästommens synliga delar tjäras.

Arbetet ska slutföras under september månad och nu finns chansen att komma hit och se hur renoveringen går till.

Förrådsruinen har hittills legat inbäddad i sly och varit svårtillgänglig. Renoveringen och uppfräschningen innebär att våra besökare får tillgång till ytterligare en byggnad som berättar mer om brukets historia.

Beställare är Föreningen Hyttan som äger bruksområdet och som på Länsstyrelsens uppdrag sköter kulturreservatet. Arbetet utförs av Knutex Bygg AB i Gävle. Restaureringen finansieras genom Riksantikvarieämbetets bidrag till kulturmiljöer som fördelas via Länsstyrelserna.

 

Vi bjuder nu in intresserade till visning av renoveringsarbetet,

lördagen den 19 september kl 12.00.

Platsen är förrådsruinen, intill kvarnen, i engelska parken, Axmar bruk.

 

 

För mer information vänd er till:

Leif Skoglund, projektledare, 070-680 66 27

Lars Norrström, vice ordförande 070-661 88 21

Aja Axlund, mediaansvarig 076-218 65 73

2020-09-19 09:47