Föreningen Hyttan, Axmar bruk

Föreningen Hyttan bildades 1989 och har sitt säte i Axmar bruk. Föreningen är en ideell affärsdrivande förening och bevakar frågor av gemensamt intresse för bofasta, sommarboende och markägare inom Axmar bruk.

Den 1 december 2008 köpte Föreningen Hyttan de centrala delarna av Axmar bruk med Hyttan, bruksparken och den inre delen av hamnen av tidigare ägare Bergvik Skog AB. Arbetet med att utveckla och försköna Axmar bruk fortsätter. Som ägare ser föreningen nu nya möjligheter till ekonomiskt stöd för vårt fortsatta arbete och styrelsen ser framtiden an med tillförsikt.

Under 2011 bildades "Kulturreservatet" Axmar och 9 juni 2012 hölls invigningen.

Åtaganden och mål

Föreningen skall

  • Medverka till att bevara ortens nuvarande karaktär och historiska värde.
  • Driva lokala utvecklingsfrågor i samverkan med kommunen, myndigheter, föreningar och företag.

Föreningens mål är att

  • Hyttan är öppen för besök, helst varje dag under sommaren och att grupper kan besöka Hyttan efter förfrågan även vid andra tider på året.
  • Hyttan och Parken blir platser för aktiviteter av olika slag, musik, teater, utställningar, marknader m. m.
  • Allt förändringsarbete skall ske i samförstånd med alla dem som bor inom Axmar bruk och närliggande områden.

Medlemskap

Föreningen behöver fler aktiva medlemmar då vi ser framför oss en fortsatt positiv utveckling av verksamheten. Alla som vill kan söka medlemskap i föreningen. Kontakta i så fall föreningens kassör eller ordföranden. Ett medlemsskap kostar 100 kr/kalenderår.

För mer information, se fliken Kontakt.