På denna sida finns information om vad som händer i föreningen och vad som är på gång i bruket.

 

Arbetsdag och medlemsmöte 18 augusti 2018

Medlemsmöte i Föreningen Hyttan 2018-08-18

Utvärdering av Bruksdagen den 4 augusti:

* Mycket folk och bra dag!

* ”Spontan” parkering bortom Orangeriet. Behöver iordningställas till nästa år.

* Ny planerad anslutning, Kajvägen - Jungfrukustvägen, behöver prioriteras p.g.a. olycksrisk.

* Vi ska söka medel för att handikapptoaletten ska bli WC.

* Vi önskar ha max 15 utställare med varierande utbud.

* Ångtåget mycket positivt. Vi planerar tåg också år 2019.

* Hattparaden och lotteriet kanske är bättre att ha i vårt servicetält, även försäljning av våra profilprodukter. Gestaltningsgruppen planerar för detta år 2019.

* Varmkorv efterfrågas. Lena/Caféet erbjuds sälja, annars kan föreningen sälja korv.

* Trafikverket tar våra trottoarpratare och banderoller. Man kan ansöka om lov för dessa.

* Gräset framför Kontoret ska klippas inför aktiviteter i parken.

* Väldigt mycket folk i Caféet. Köerna för långa i år. Nya idéer för att korta köerna behövs.

* Ett skriftligt förslag på utvärdering ska skickas till medlemmarna för komplettering och synpunkter.

 

Övrigt:

* Det är mycket som ska skötas i bruket av få personer. Kommunen kan kanske ”låna ut” personer som kan hjälpa till under sommaren. Vi behöver också fler aktiva medlemmar.

* Fråga om hundar får bada i dammen. Lämnas till styrelsen för beslut.

* Den 12/9 ska kommunen besluta om den bidrar till vårt stora projekt. Projektledare och assistent kan anställas upp till 3 år. Intervjuer pågår. Väganslutning samt promenadväg utefter Kajvägen ska prioriteras.

* En konsult utreder vattenfrågan. Ärendet går långsamt.

* I parken återstår några räcken att bygga.

* Trädgården vid Orangeriet är framtagen. Vi ansöker om ytterligare trädgårdsmästardagar nästa år. Länsstyrelsen planerar ett projekt där hela parken ska inventeras angående växtlighet.

* Vi ska ansöka om medel från Länsstyrelsen för fortsatt renovering av byggnader. Renoveringsbehov i bl.a. Hyttan, Dammluckor, skorsten, grindstolpar, skyltar mm.

* Förslag lämnades att vi ska köpa ljuslyktor som är soldrivna och placera efter Kajvägen och vidare förbi Orangeriet.

 

Tytte (AnnSofie) Svensson antecknade

Arbetsdag o medlemsmöte 9 juni 2018

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

 Medlemsmöte 2018-06-09

* Man har funnit ett nytt vrak i viken utanför restaurang Bryggan. Det var en vedfraktare.

* Radio Gävleborg gör ett program ” Trädgårdar i länet” och är intresserade av att berätta om Engelska parken. I juli och augusti sänds programmen.

* Vi har nu fått det mesta av våra sökta projektmedel och de som återstår har vi fått positiva förhandsbesked om. Vi kommer att anställa en projektledare under 3 år på 100% och en assistent under 3 år på 25%.

* Vi väntar på klartecken av medel så vi kan reparera tvättstugetaket innan vintern.

* Vi har fått en ny allé med stora, fina träd. Nu ska den vattnas.

* Trädgårdsprojektet startar i midsommarveckan med att gångar ska röjas i Orangeri-trädgården. Vi har fått 10 trädgårdsmästardagar.

Det är bra om några från föreningen vill vara med.

* Det blir mer jobb för oss medlemmar. Fler arbetsdagar planeras därför.

* Nu är 7-8 utställare färdiga till alla marknadslördagar och fler kan tillkomma.

Vi ställer stånden där de stod i fjol och tältet på ängen mittemot.

* Det har varit en utbildningsdag där Restaurang Bryggan, Brukscaféet, Bruksboden och föreningen träffats för att lära sig om varandras verksamheter för att kunna informera besökande.

* Ny tjänstgöringslistor för sommaren finns nu.

* Pågående arbeten är reparation av stenmuren och att göra färdigt räckena i parken.

* På Visit Gavle finns en ny sida där bl.a. Axmar bruk presenteras. Där finns nu ångtågsbiljetter att köpa.

* Vi informerar om våra sommaraktiviteter i ett fönster i Stadshuset i Gävle.

* På tisdagar kl. 14.30 träffas vi i Brukscaféet för fika och samkväm.

* All servering kommer att skötas av Brukscaféet framöver, även i Hyttan.

* I sommar är 4 bröllop bokade. Två i Lusthuset och två i Hyttan. Alla i augusti-september.

* På Bruksdagen kommer bl.a.kajaker att lånas ut och en naturguide kommer att finnas i parken.

* Länsstyrelsen har räknat årsringar på träd från båda alléerna i parken. Den nya allén är från 1860 och den stora allén något yngre.

Vid pennan / AnnSofie (Tytte) Svensson

Medlemsmöte 2018-05-05

* Brukscaféet i Orangeriet håller på att färdigställas för att öppnas en dag den 10 maj på Kristi Himmelsfärds dag. 1 juni – 2 september hålls det öppet dagligen.

* Arbetet med att färdigställa trädgården fortsätter med att träden, i allén mellan broarna, tas ned och ersätts med 12 lönnar.

* Årets arbetsfördelning är som tidigare. Någon som ansvarar för arkiv och dokumentation saknas.

* Parkeringsvakter och personer i tältet söks till marknadslördagarna. Anmäl intresse till Stig.

* Till Bruksdagen behöver vi en lekledare om det kommer många barn, nu när ett ånglok kommer från Gävle. Vi vill också gärna ha någon som pratar om ”naturen”. Även mer musik behövs. Kultur och Fritid och Länstyrelsen kan stödja ekonomiskt.

* Föreningens stora utvecklingsbidrag från Region Gävleborg är beviljat. Nu väntar vi på beslut från bl.a. Gävle kommun.

* Vi medverkar i satsningen ”Lokal utvecklingsplan för Hamrångebygden” i gruppen turism genom Stig, Ulrike och Jan. Övriga grupper är boende och ungdom.

* Vi ska försöka värva fler aktiva medlemmar genom att dela ut en inbjudan att medverka i föreningen och vår årsbroschyr i brevlådorna söder och norr om bruket och också i bruket.

* Ingen fibersatsning är aktuell pga lågt intresse norr om Axmar bruk.

* Kalle har gjort en tavla som föreställer Orangeriet i ursprunglig form. Det ska hängas i Brukscaféet.

* Stig gör ett schema för vattning av träd i parken. Både de som planterades i fjol och de nya som ska planteras.

* De som vill och kan ska tvätta och olja utemöblerna.

* Vi ersätter träffarna i vårt Gulahus-café med att träffas på tisdagar 14.30 i vårt nya Brukscafé. De som vill och kan. Vid behov av extra arbetsinsatser kan dessa göras före fikat av de som vill och kan.

Vid pennan

AnnSofie (Tytte) Svensson

Sekreterare föreningen Hyttan

Arbetsdag 2018-04-21

Antal deltagare: Ett tjugotal

Första städdagen för året. Kontoret rensades från gammalt skräp och städades liksom Hyttan.

På eftermiddagen var det årsmöte på restaurang Bryggans övervåning.

Medlemsmöte  2018 - 01 - 27

Antal deltagare 22

Nytt sommarcafé

Vår nya entreprenör, Lena Bäck, som ska driva Brukscafé i Orangeriet besökte mötet och berättade om sina planer. Hon öppnar Kristi Himmelsfärds-helgen och sedan blir det sommaröppet juni-augusti.

Caféet öppnar kl. 11.00. och stängningstiden är inte riktigt bestämd än. Lena driver restaurang    Kopparmässen I Norrsundet och där ska tillagning ske. Hembakat bröd och kaffebröd och andra närproducerade och närodlade produkter ska serveras i form av fika, smörgåsar och lättare rätter.

Föreningen ska ta fram några profilprodukter som också ska säljas i caféet.

Ny skötselplan för år 2018

Föreningen får 265 000 för att sköta bruket. Planen är tydlig och ska följas upp noga i samverkan med Länsstyrelsen. Bl.a. ska ny lönnallé planteras, räckena färdigställas, en renoveringsplan för Hyttan utarbetas, trädgården snyggas upp, skorstenen på Kontoret renoveras, grindstolparna renoveras, stenmuren snyggas till…

Utvärdering av julmarknaden

Inger Skoglund redovisade en utvärdering av årets julmarknad. Utvärderingarna var positiva och det som särskilt nämndes var: fin lokal, många besökare, bra utbud och fin julstämning.

Utvärdering av marknadslördagarna

Ewa Lindfors informerad om att utställarna var mycket nöjda. Vi hoppas nu på lite fler utställare för år 2018. En grupp har bildats för att planera dagarna tillsammans med Ewa.

Vattenfrågan

Kortsiktigt garanterar kommunen en tankbil med vatten vid behov. Långsiktigt ska en plan presenteras i vår. En framtida förbrukning ska bedömas.

Fiberfrågan

Om tillräckligt intresse finns i Axmar bruk kommer företaget ip only att erbjuda fiber.

Bidragsansökningar

Bidrag söks från olika aktörer för flera projekt, bl.a. tak till badhuset. Kommunen är en viktig aktör, så också Region Gävleborg.

Konstrunda

3 kvinnor i Axmar by har initierat en konstrunda i regionen på påskdagen, den 1 april.

Kontoret står till förfogande för utställare.

Vindkraft i Ödmården

Ansökan har avslagits av domstol. Den kan ev. överklagas.

Årsplan 2018

En uppdaterad årsplan delades ut

Långsiktig projektplan

Den långsiktiga planen har uppdaterats och beslutats.

Bokslut 2017

Föreningen redovisar ett plus på cirka 50 000 kronor.

AKTIVA medlemmar

Föreningen behöver fler aktiva medlemmar. En informationsbroschyr skickas ut och till våren ska information delas ut i brevlådor söder och norr om bruket.

Extratjänster

Fixarna erbjuder oss att samverka om två personer som erbjudits Extratjänster. Vi är positiva till förslaget.

Kaffe vid musikevenemang.

Lena Bäck erbjuds och är intresserad av att ta över serveringen i Hyttan vid evenemang.

Bröllop

1 bröllop i Lusthuset och 3-4 bröllop i Hyttan är bokade till sommaren.

 

 

Tytte (AnnSofie) Svensson

mötessekreterare

Arbetsdag och medlemsmöte lördag 2017-11-25

16 medlemmar deltog

I år fick vi in rekordmånga besöksenkäter - över 200. Axmar Bed & Breakfast och utökat antal ställplatser vid Axmarbrygga Havskrog har gett många fler enkätsvar. Dessa besökare är också något yngre än tidigare besökare. Många besöker även hela området.  Så vi har sannolikt fått nya besökare i Axmar!

Ännu har vi inget nytta avtal om skötselplanen klart. Ersättningen har stått still i många år och vi påpekar att kostnaderna ökat inte minst genom att fler uppgifter tillkommit. Ny ansökan lämnas in om en dryg vecka.

Vi funderar på om björkarna vid Hyttan ska tas ner och ersättas med nya.

När trädgården vid Orangeri och gamla Herrgården återuppstått så behövs en trädgårdsmästare. Vi ansöker om bidrag men vi måste hitta en kandidat själva.

Det behövs nya räcken till fler broar än de ca 85 meter som nu är ersatta. Ny ansökan skickas snart in.

Stenmuren och grindstolpar behöver renoveras. Grindar saknas också på alla infarter.

Nu har bidragen från Jordbruksverket kommit och vi kan slutföra arbetena i Orangeriet.

Gestaltningsgruppen har träffats och startat sitt arbete. Just nu fokuserar man på Orangeriet. Man försöker få till en inredning som är typisk för början av 1900-talet. Den ska vara fin men inte överklass, det var ju ändå bostad för en trädgårdsmästare. Tankar finns också på att sälja några profilsaker i kaféet. En Axmarkruka, hyttmössa, hyttförkläde eller ….

Förhoppningsvis finns ett avtal klart till årskiftet med en entreprenör för kaféet i Orangeriet.

Vi har bra kontakter nu med Gävle Kommun om vattenfrågan. Projektering av en långsiktig lösning börjar inom kort. Men för att kunna driva t ex kafé i Orangeriet behövs också en kortsiktig lösning. Inget svar ännu.

Ett förslag till detaljplan för hamnområdet tas nu fram av Gävle Kommun.

Det blir för dyrt med stubbfräsning längs kanalen ner mot Hyttan.

Taket på Badhuset behöver renoveras permanent och inte minst få en annan färg. Ansökning pågår.

Ny information om fiberanslutning före Jul.

Gräsklipparn till salu. Ge bud till Arne Lundin.

Planeringen inför Julmarknaden verkar OK. 33 bord börjar komma på plats.

God Jul och Gott Nytt År!

Arbetsdag och medlemsmöte lördag 2017-10-21

19 medlemmar deltog

Under arbetsdagen höststädade vi och gjorde i ordning inför vintern. 10 av 12 uppgifter klarades av. Bra!

Vi skickade en gemensam hälsning till Inga-Britt Arbinger som skadat sig.

Ann-Sofie (Tytte) gick igenom bemanningslistan för Julmarknaden och den gick sedan runt. Checklistan kollades också av. Fler frivilliga behövs! Kontakta Tytte.

Skötselplanen för 2017 går ut nu och det blir en ny för 2018. Förvånansvärt hög andel frivilligt arbete, ungefär 2/3, så bidragsdelen är ”bara” 1/3.

Det pågår fortfarande diskussioner med Jordbruksverket om Orangeriet. Vi ligger ute med ganska mycket pengar.

Nästa år börjar arbetet med att delvis återskapa trädgården. Vi kommer att få 10 dagars experthjälp, hjälp från Länsmuséet och hjälp med beskärning.

Trädförnyelse och nya broräcken är på gång.

Prioritetsordningen i våra kontakter med Gävle Kommun är vattenfrågan, sedan fiberanslutning och vägkorsningen ner mot hamnen. Arbete pågår med en projektplan om vattenförsörjningen. En temporär lösning kan behövas för att klara driften av ett kafé i Orangeriet. Fiber är nu snart klart till Axmar by. En fortsättning med fiber till Axmar bruk är främst en kostnadsfråga. Hamrångegruppens nästa månadsmöte äger rum tisdag 31/10 kl 18.00 i Kontoret hos oss. Då kommer bl. a. fiberfrågan att tas upp.

En bidragsansökan om att renovera taket på Badhuset kommer att lämnas in i dagarna.

Lars och Stig träffar de som är intresserade av att driva kaféet i Orangeriet.

Preliminär årsplan för 2018 gick ut med inbjudan till medlemsmötet. Ändringsexemplar finns i köket i Kontoret.

Under 2017 har vi haft flera inslag i massmedia om Axmar bruk. Pressmeddelandet om den gångna sommaren 2017 fick stort genomslag.

Drygt 200 besöksenkäter har lämnats in, flest från B&B. Det ser ut som om vi fått fler besökare genom att restaurangen har utökat antalet ställplatser och att det nu finns möjligheter till övernattning i Axmar bed & breakfast.

Nya skyltar om Grannsamverkan är uppsatta och det finns fler att tillgå.

Användningen av sociala medier ökar.

Det finns en ny kom-ihåglista när vi har kafé i Hyttan.

 

Arbetsdag och medlemsmöte lördag 2017-09-23

19 medlemmar deltog

Arbetsdagen ägnades till stor del åt att förbereda inför vintern.

Trädgårdsseminariet i somras gav mycket information och gav bra idéer om hur vi kan gå vidare. Vi bör fokusera på bär och frukt, men mycket hallonsnår måste bort. Speciellt krusbären var värdefulla, de borde finnas i någon genbank. Det finns även ympgrenar från det gamla klarbärsträdet. Fruktträden nära vägen (gamla herrgårdens ”villaträdgård”) bör beskäras varje år.

Vid Orangeriet hittade man med hjälp av markradar ingång och gångar i tidigare växthus/trädgård.

Det borde finnas ett växthus, diskussioner pågår om det ska ligga som tidigare eller ansluta mer till kommande caféverksamhet. Trädgården behöver skötas av en entreprenör med stöd av expertis.

Vi gör och följer en årlig skötselplan. Det har med tiden kommit fler och fler krav på vår skötsel men det måste vara i balans med de medel och resurser vi får, annars klarar vi det ej. Det behövs också en långsiktig plan till exempel så behöver i närtid Hyttan och betongbron söderut en genomgång för att kontrollera vilket skick de är i.

Vattenfrågan tas särskilt upp när kommunråden kommer hit 27 september.  Även om inställningen är positiv kommer det att ta lång tid innan det blir något konkret gjort.

Axmar by är nu nära fiberanslutning genom IP Only. Det kostar ca en miljon att gå vidare till Axmar bruk. De intresseanmälningar som vi tidigare hjälpte till med räcker inte. Ett nytt utskick behövs, Kjell återskapar den tidigare uppmaningen.

Kafé i Orangeriet är planerat för säsongen 2018. Tre entreprenörer har anmält intresse och inom kort blir det möten med dem. Redan nu har de pekat ut att vattenfrågan är viktig.

Föreningen ansöker nu om bidrag för att dels åtgärda taket på badhuset och satsningar för barnaktiviteter i Hyttan. Swedenborg kommer att ha en roll i barntemat.

Vid renoveringen av Orangeriet kommer en del begagnade vitvaror att bjudas ut. Budgivning pågår.

Tytte har värvat. Vi är nu över 150 medlemmar!!!

Öster om vägen där landskapsgränsen mot Hälsingland korsar, finns ett kalkrikt område. Kalken kommer troligen från ett område under havet i höjd med Kultebo. Naturvårdsföreningen inventerar nu området ty det finns gott om sällsynta svampar och andra rara växter.

I år har det varit 4.5 bröllop (ett med bara lite festpaus) och ett återstår ännu. Lite av ett rekord!

Tala om så tidigt som möjligt om ni tänker vara med på Julmarknaden så blir planeringen enklare.

Vi behöver bättre utrustning för att klara gräsklippningen vid Hyttan.

Axmarbrygga Havskrog vill ha hjälp med att utbilda personalen om Axmar Bruk och dess historia. Det är klart vi ställer upp.

Dagens fika och möten var inomhus. Luften ute var fuktig och myggfylld.

 Arbetsdag och medlemsmöte 17 juli 2017

20 medlemmar deltog.

Efter att ha slagit klippt gräs, rensat rabatter, tagit bort nedfallna träd och grenar i Slottsparken, tagit bort ståltråd på stenmuren, kört bort ris till nästa års kase, röjt gräs och ogräs med trimmer och mycket annat blev det fika och varm korv innan ordförande Stig Jönsson började medlemsmötet.

Förresten, har ni tänkt på att vid varje arbetsdag, cirka 10 per år, så deltar mellan 20 – 30 personer. Hela Föreningen Hyttan har ungefär 140 medlemmar. Alltså deltar 15 – 20 % av medlemmarna vid varje arbetsdag! Det är fantastiskt bra! Visst är det kärntrupp, men några nya dyker upp varje gång. Många andra idéella föreningar blir avundsjuka på ett sådant engagemang.

Marknadslördagarna har startat mycket bra. Både kunder och utställare är nöjda och kaféet får stora dagskassor. Mycket folk från föreningen behövs till marknadslördagarna men hittills har det fungerat. Musik är bra och dragspelare är välkomna ty de är ett bra drag(!)plåster. 500 kr och fri varm korv kan kanske locka? Guidningarna behöver ett nytt koncept, kanske ska de beställas. Alla som kan baka mjuka kakor är välkomna med dem.

Under sommaren blir det flera evenemang, både allmänna och privata. Lördag 22 juli blir det 50-årskalas. Tältresningen till Marknadslördagarna börjar nu nästan bli rutin. I Hyttan är det kyrkkaffe söndag 30 juli. Vid Bruksdagen lördag 5 augusti är det också bröllop i Lusthuset. Vi behöver få dit ett 15-tal stolar till kl 14.30. Även lördag 12 augusti är det bröllop. Tältet ska användas och det behövs ca 70 stolar.

Efter renoveringen av Orangeriet finns nu en del vitvaror till försäljning. Titta i Stallet och se om du behöver något. Ge ett bud till Arne Lundin, 070 – 589 14 36.

Länsstyrelsen har rekommenderat att vi skapar en Gestaltningsgrupp för att vi ska få en helhetssyn på hur till exempel Orangeriet ska möbleras, trädgården utformas etc. Allt ska hänga ihop. Beslut kommer att tas vid styrelsemötet om att bilda gruppen.

Under sommaren så har ett antal personer jourtjänst en vecka var. Det handlar om att kunna anvisa vem som kan lösa ett problem om något händer.

 

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

 

Medlemsmöte lördag den 21 januari 2017

25 medlemmar deltog, blir vi fler så får vi slå ut en vägg.

Norrlandskusten Gävle- Hudiksvall – Luleå är ett av världens femton mest sevärda besöksmål säger en amerikansk resetidning.

Julmarknaden 2016 blev lyckad. Många besökare, särskilt förmiddagen. Utställarna var nöjda och bra ekonomiskt resultat. En riktad Facebook-annons lästes av 4000 personer. Inför nästa marknad ska vi koordinera bättre så att arbetsbelastningen blir jämnare. Vi bestämde också att öppettiden ska bli en timme tidigare det vill säga kl 11.00 – 16.00.

I sommar tar vi ett nytt grepp genom att hålla 6 marknadsdagar. Det blir första gången och ännu har vi ingen projektledare. För att inte tappa fart går en grupp in och förbereder marknadsdagarna. Stig leder gruppen där Tytte och Lasse, Jan och Ulrike och Ebbe ingår.

Kafferserveringen vid sommarens teaterkvällar diskuterades. Kafégruppen avgör om vi i föreningen klarar serveringen. Kaffeserveringen under marknadsdagarna kommer också att ge en stor arbetsbelastning. En kommande entreprenör för framtida kaféverksamhet skulle kunna ”smaka på” verksamheten. Kafégruppen ger förslag. Kjell hjälper till med utskick.

En överenskommelse har träffats med Bergvik Skog om att ta över skogsområdet mellan Hyttan och restaurangen samt kajen. Bergvik står för lantmäterikostnaderna men vi får betala hela 1 krona för området.

Vi väntar fortfarande besked från Jordbruksverket om Orangeriet.

Flera projekt som vägskälet, ny gångväg mot havet, konstprojektet, destinationsutveckling och kanske gång- och cykelstigar hoppas vi kan genomföras inom de närmaste åren. Vi kommer att föra samman dem till ett större projekt och vända oss till Region Gävleborg för bidragsansökan.

Trädgårdsinventeringen är nästan klar. Rapport kommer i mars. Fruktträden behöver beskäras. Vi har dessutom ett så unikt klarbärsträd att skott ska tas och ympas in på ett annat träd.

Träd vid kanalen behöver tas ned. Ebbe har hittat en lokal entreprenör.

Bruksgatan har flera träd som av säkerhetsskäl borde tas ned eller rensas på farliga grenar.

Bruksgatan 2.0, d v s ett förslag till ny bebyggelse mellan Bruksgatan och kanalen presenterades av Lars N. Än så länge är arkitektförslaget bara en idéskiss. Husen ska kunna passa många syften – fritids- eller permanentbostäder, företag, butiker etc. Flexibilitet behövs men ändå någon form av likformighet. Diskussionerna har bara startat……

Föreningen försöker starta en studiecirkel om Axmar bruk under 1900-talet. Det blir en första träff lördag 28 januari med ca 15 inbjudna personer för att organisera kursen. Många fler inbjuds när cirkeln väl startar.

Antalet medlemmar har trots revidering ökat från 110 till 120 personer.

Grannsamverkan fortsätter och behövs uppenbarligen eftersom vi har haft inbrott i Hyttan.

Föreningens ekonomi ser bra ut och vi kan bara se fram mot bokslutet.

Vi har med Ulrikes hjälp annonserat på Facebook inför julmarknaden och det verkar fungera bra. Vi behöver dock ha mycket trafik till Facebooksidan så alla uppmanas att skicka nyheter eller händelser till Ulrike.

P4 Gävleborg har efterlyst 40 orter för att göra reportage om dem till sitt 40-årsjubileum. Stig kontaktar P4 Gävleborg.

Till sommarens evenemang kommer vi att försöka locka till oss gruppresor. Ett utskick kommer att gå till researrangörer, bussbolag, föreningar etc. Ett samarbete med restaurangen, Bruksboden, Gåsholma, Trollharen och flera andra företag i området.

 

Medlemsmöte lördag den 26 november 2016

17 medlemmar deltog.

Julmarknaden lördag den 3 december stod överst på dagordningen. 30 bord är uthyrda mot 27 förra året. Ockelbo kyckling, några keramiker och en knivtillverkare är bland de nya men en många är på marknaden sedan flera år. Ebbe och Leif städar Hyttan. När vi gick igenom checklistan stannade vi till vid marknadsföring. Kanske ska vi satsa mer på marknadsföring nästa år? Det är faktiskt många andra marknader den tiden på året. Inhandling görs av Tytte och Lasse och Stig hämtar soppan. Men vem ska hämta Tomten? Eller kommer han självmant?

Lars N gick igenom ett första utkast till ny bebyggelse längs Bruksgatan – Bruksgatan 2.0. Efter att först fått se hur det kanske såg ut förr i tiden så fick vi tänka om. Det är inte möjligt att göra exakt likadana hus som de kanske såg ut förr. ”Kopievarning” kallas det bland fackmännen. Förslaget är att göra nya hus, men med några kopplingar till historien. Arkitekterna hade tagit fram ett förslag med sådana nya hus med gammal anknytning. Till någras förskräckelse, till vissas förvåning och till andras förtjusning.

Efter att vi själva har gått igenom förslaget så drar vi förslaget för Gävle Kommun och Länsstyrelsen. Troligen behövs en detaljplan innan vi kan gå vidare med att kontakta entreprenörer och finansiärer.

Vattenfrågan går vidare och vi försöker engagera Gästrike Vatten.

Ordförande Stig visade den projektplan som nu finns för Axmar bruk. Några av huvuddelarna handlar om Boende, Gastronomi, Bluepark, Industriarv och Friluftsliv. Detaljerade beskrivningar finns för huvudprojekten och vilka som skall svara för dem. Planen kommer att diskuteras och finslipas fram till våren 2017.

I juli 2017 blir det närmare 10 teaterföreställningar om Stigman Sote. Klarar vi kaffeserveringen då?

Vi försöker starta en studiecirkel om Axmar bruks senare historia under vintern. Kjell och Ebbe bjuder in till en första träff den 28 januari 2017.

Till marknadslördagarna under sommaren 2017 behövs en projektledare.

De bussresor som i dag går till eller via Axmar bruk är bara inriktade på restaurangbesök på Axmar Brygga. Vi försöker marknadsföra resten av Axmar bruk med bland annat Bläckhornet, Kaféet, Bruksboden, Hyttan hos arrangörer av bussresor.

Årsplan 2017 (utkast 2016-12-20)

21 jan                                           10.00 Medlems-, styrelsemöte och  soppakväll

18 feb                                          10.00 Styrelsemöte

18 mar                                         10.00 Medlems- och styrelsemöte

22 apr                                          09.00 Arbetsdag, 14.00 Årsstämma (även Vägföreningens)

30 apr                                          20.00 Valborgsfirande vid Hyttan

6 maj                                            Arbetsdag, medlems- och styrelsemöte

10 jun                                           Arbetsdag, medlems- och styrelsemöte

26 jun – 20 aug                          Axmar i grund och botten i Båthuset

26 jun – 20 aug                           Konst/konsthantverksutställning i Bläckhornet

30 jun                                           Axmar Midnatts Race – nattpaddling från Axmar Brygga till Axmarby hamn

 

1 jul – 30 jul                                  Café Svarta katten i Gula huset

1 jul- 5 aug                                    Marknadslördagar vid Orangeriet

5 jul                                                 Engmans Kapell i Hyttan

8 jul                                                 Stigman Sote – och rövarna på Ödmården  – teater i Hyttan – premiär

12 jul-16 jul                                  Stigman Sote

20 jul-22 jul                                  Stigman Sote

23 jul                                               Stigman Sote - reservdag

17 jul                                               Arbetsdag, medlems- och styrelsemöte

30 jul                                               Östen m Resten och Bengan Jansson i Hyttan

5 aug                                               Bruksdag i Axmar

12 aug                                             Evert Ljusberg och Finn Zetterholm i Hyttan

19 aug                                             Arbetsdag, medlems och styrelsemöte

23 sep                                             Arbetsdag, medlems- och styrelsemöte samt medlemsfest

21 okt                                             Arbetsdag, medlems- och styrelsemöte

25 nov                                            Medlems- och styrelsemöte

9 dec                                              Julmarknad

Arbetsdag, medlemsmöte 22 oktober

Arbetsdag och medlemsmöte lördag den 22 oktober 2016

15 medlemmar deltog. Det är bra det med tanke på att det var en extradag, det var oktober och det var rått och blåsigt.

De nya hårdgjorda stigarna i Slottsparken och vid Hyttan rensades från de löv som fallit ner. En liten besvikelse var att inte alla löv hade fallit av träden, trots frostnätter och kulingvindar. Mer ris kördes ner till kasen vid Hyttan.

Vid medlemsmötet konstaterade ordförande Stig att det inte bara är föreningsmedlemmar som jobbar i Axmar bruk. De dåliga träden i allén i Slottsparken är nu nedsågade och plantering av nya träd ligger i faggorna. Rönngren återplanterar och städar. Det blev en hel del användbart virke från alléjobbet som föreningen nu ska sälja. Utmärkt virke för möbelsnickare!

Kvarnen är nu nästan färdig och det blir slutbesiktning om en vecka. En del målning som inte kan göras förrän till våren återstår. Det gör vi själva under någon arbetsdag.

Skogsstyrelsen röjer främst mellan Hyttan och Axmarstig. Ett arbetskrävande jobb som vi skulle ha svårt att göra själva.

Planering och ansökningar för ombyggnaden av Orangeriet pågår. Det krävs bygglov, det blir inte längre en bostad utan kafé, handikappanpassning måste lösas etc. Vi hoppas på OK från Jordbruksverket vid Luciatid.

Nya ansökningar för Tvätteritaket, vägkorsningen och projektet Utomhuskonst är under framtagning. Vi får extern hjälp ty ansökningar är dels en konst i sig och det krävs mycket bakgrundsarbete. Klart till nyår.

Lars och Stig har träffat Jan och Ulrike från Bruksboden för att lyssna till deras framtidsvyer. Lördagsmarknader med lokal prägel, bussresor, bok om Axmar, Facebook, turistbroschyr, B&B-öppnande, samarbete med andra besöksmål i närheten är några av uppslagen. Lars och Stig fortsätter samarbetet.

Ekonomin ser fortfarande bra ut. Budgeten följs väl. Arne tar över vid årsskiftet.

Resultaten från sommarens gästenkät är nu rapporterade. Rapporten läggs ut på hemsidan. Det finns många slutsatser att ta vara på. Vad som inte syns i rapporten är de kommentarer som främst kafébesökarna gjort. De vanligaste kommentarerna är: ”Vilket trevligt bemötande” och ”Vilket gott fika” . En särskild eloge till alla som jobbat med kafé Svarta Katten!!

En grupp med Tytte, Lasse, Inger, Jan och Ulrike bildades för att arbeta med hur vi ska locka besökare till Julmarknaden. Tytte sammankallar. Stig skickar ut göra-lista före nästa medlemsmöte 26 november.

Det blir 10 teaterföreställningar om Stigman Sote sommaren 2017. Kurt Edin blir producent. Vi diskuterade om vi kan ta på oss kaffeserveringen. Vi kör ju Svarta Katten samtidigt. Inga-Britt och Maj-Britt kallar till möte om Sommarkafé/Teaterkafé.

Soppakvällen för 2016 skjuts till 21 januari 2017.

Ebbe har inventerat våra verktyg. Vi skulle behöva främst skottkärra, snöskyffel, spade, spett, sopborste, röjsax.

Har du något verktyg hemma som du knappt använder så mottas donationer tacksamt!

Arbetsdag och medlemsmöte lördag den 24 september 2016

16 medlemmar deltog

Parken städades. Nertagning av träd i parken pågår och snart kommer träd i allén att nyplanteras. Grenar och annan bråte kördes till kasen. Stenar vid Kvarnen och smedjeruinerna flyttades.  Hyttan förbereddes för julmarknaden. Träd och grenar rensades bort i Kanalen och flottrännan. Borden vid kaféet ställdes undan. Kort sagt – Förberedelser inför höst och vinter. Men vi behöver en arbetsdag till, lördag 22 oktober, för att bland annat lövblåsa de nya stigarna.

Vid medlemsmötet berättade Stig om den projektplan för Axmar bruk som håller på att tas fram med stöd från Bergslagssatsningen. Ett underlag har tagits fram och Birgitta Wahlberg kommer att hjälpa oss att få fram en projektplan till januari 2017. Ny bebyggelse på Bruksgatan är ett projekt. Kommun och länsstyrelse är positiva men först måste arkeologin kollas. Säljmaterial inriktat mot att få hit fler företagare är under arbete. K-G Engström berättade om Gruvleden norr om Axmar bruk. Skulle kunna bli mountainbike- och vandringsleder som knyts ihop med leder i Axmar-området. Vi formulerar ett projekt om sevärdheter runt Axmar Bruk och hur lederna kan knytas ihop.

Stjärnsund är i många avseenden en förebild för oss. Stig visade en ”tecknad” karta över Stjärnsund. Något liknande även för Axmar bruk?

Vi söker nu bygglov för arbetena på Orangeriet trots att Jordbruksverket ännu ej gett klartecken. Vi hoppas arbetena kan komma igång i vinter.

Byggarbetena (tak) på Tvätteriet kommer beräknas kosta ca 700 tkr. Minst 10% måste vara privat finansiering, i reda pengar – ej i form av arbete. Ny vägkorsning beräknas till 800 tkr.

Jordbruksverket driver ett projekt ”Naturturism”. Vi försöker som pilot få med ”Naturkonst”.

Under hösten 2016 pågår eller slutför flera arbeten: Skogstyrelsen kommer att röja även i år. Kvarnen bli klar i slutet av september. Vi målar själva under 2017, byggställning behövs. Gamla träd tas ner och nya träd planteras i Allén i Slottsparken. Vi får in offert på nya räcken till broar, de gamla är för låga. Stenmursstigen kommer att märkas upp. Rapport om trädgårdsinventeringen och förslag på åtgärder kommer under hösten.

Augustirapporten pekar på att föreningens ekonomi är i balans.

Hårdgjorda stigar lövblåses vid arbetsdagen 22/10. Då har nog de flesta löv ramlat ner.

Leif, lars och Stig tillsammans med Yngve och Claus från Axmar Brygga har gjort ett studiebesök på Stokköya i Norge. De har med hjälp av spännande arkitektur och konst utvecklat Stokköya till ett intressant besöksmål. Det finns stora likheter med Axmar så vi fortsätter utbytet. Så lär er norska!

Vi behöver mer och bättre verktyg till arbetsdagarna. Inventering och sedan inköp till våren.

Skulle vi kunna ha får i Parken för att underlätta underhållet och locka barn? Staket krävs naturligtvis men även om det stänger in får så utestänger de besökare. Och får, speciellt lammen, är rymningsbenägna. Får vi kanske ett nytt Ull-ared? Kommer vi i k-lamm-eri med rättvisan? Kanske en bagge-tell? Frågan blev oavgjord.

Arbetsdag och medlemsmöte lördag den 20 augusti 2016

20 medlemmar deltog

Under arbetsdagen städades Slottsparken bland annat på nedfallna grenar efter senaste ovädret, gräs klipptes, växtligheten runt träden togs bort och Hyttan gjordes i ordning inför Länsstyrelsens besök med 130 deltagare. Gräset var redan maskinklippt. Rödfärgning kunde inte göras på grund av vädret.

Vid medlemsmötet informerade Gunnar Lindström om möjligheterna till att få en fiberanslutning i Axmar Bruk. Telia kommer i mars 2017 att stänga telestationen i Axmar by. Den i Axmar bruk är ju redan stängd. Det innebär att koppar lednigarna tas ner och ADSL slutar fungera. De flesta i Axmar som har bredband är anslutna med ADSL. Telia har ännu inte informerat om att bredband upphör då och att det inte kommer någon ersättning. Inte heller Gavlenet kommer att dra fiber till Axmar by eller bruk. Mobilt bredband är inget realistiskt alternativ eftersom både kapacitet och volym är så mycket lägre än fast bredband.

Gunnar har varit i kontakt med företaget IP-only (konkurrent till Telia) som kan tänka sig att dra fiber till Axmar by. Kostnaden ligger på ca 20 000 kr/hushåll och bör bli densamma för Axmar bruk. IP-only kan tänka sig att fortsätta med fiber till Axmar bruk efter Axmar by. Förfrågningar har ännu ej gjorts men boende i Axmar kan redan nu anmäla att man är intresserad. Är man som fast- eller sommarboende i Axmar Bruk intresserad, kan man redan nu göra en intresseanmälan på IP-only:s hemsida via webben.

Kafé Svarta Katten, oräknat evenemangen, gav en intäkt på ca 45 000 kr. Det är ungefär lika som förra året. Swishbetalningen har fungerat bra och stått för knappt 20% av omsättningen. Lotterier och kantarellförsäljning har gett goda tillskott. Lönsamheten är god eftersom så många bidrar friviligt med både arbete och kaffebröd. Antalet som jobbat på kaféet har dock varit färre i år varför arbetspassen blivit långa. Priserna för nästa år bestäms inom Kafégruppen.

Det kom besökare till Bruksdagen trots det dåliga vädret. Vi behöver göra mer reklam på husbilsparkeringen, både med anslag och flygblad. Segway-uthyrningen var populär och det lär oss att något nytt inslag behövs varje år. Ebbe funderar på en guidning som betonar livet på bruket mer än historia och järnhanteringen. Vem vet, nästa år kanske vår guide ser ut som en smed.

Bläckhornet stänger 21 augusti efter en bra säsong.

Hyttan har ju varit öppen utan bemanning och det har fungerat bra. Öppettiderna behöver dock samordnas med andra öppettider i bruket. En särskild grupp borde titta på nya informationsskyltar och kanske mer verktyg i Hyttan.

De sista offerterna för renoveringen av Orangeriet är nu på ingående. Arbetet bör kunna påbörjas i höst så att det är färdigt till nästa säsong. Vecka 38 börjar färdigställandet i Kvarnen. I allén kommer i höst 40 lindar att planteras, som ersättning för askar som tas ner. Trädgårdsinventeringen avslutas i höst och sedan gör länsstyrelsen ett förslag. Stigen utanför muren görs också klar i höst. Ny åkgräsklippare är köpt och fungerar bra. Länsstyrelsen har en medarbetardag i Axmar 26 augusti med 130 deltagare.

Ca 100 besöksenkäter har kommit in från kaféet, Bruksbutiken och från strövare i Parken. Enkäterna från Bleckhornet och husbilsparkeringen är ännu ej upphämtade.

2017 ser vi fram emot en teater i Hyttan om Stigman Sote. 10 föreställningar planeras i andra halvan av juli.

Östen med resten och Bengan Jansson förnöjer oss 30 juli 2017.

Årets evenemang fyllde parkeringen så nästa år blir det parkering även där Kolhuset stod.

Arkitektförslag på nygamla hus längs Bruksgatan kommer till hösten.

Hjärtstartaren ska sättas upp i restaurangen. Flest besökare och flest som kan hantera den.

Föreningens halvårsresultat ser bra ut, möjligen höga elkostnader. Därför reades glass ut så vi kunde stänga den energislukande frysen.

Nästa gång det är arbetsdag, 24 september, blir det också fest.

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Arbetsdag och medlemsmöte måndag den 18 juli 2016

Under arbetsdagen rensades rabatter på ogräs, klipptes gräs, städades kaféet, bereddes marken i hamnen, stolphål grävdes, kanter trimmades och mycket annat. Trivselkommitténs korv och fika smakade bra, och välförtjänt.

Vid det efterföljande medlemsmötet där 26 personer deltog, trots att det var en vanlig vardag konstaterade ordförande Stig Jönsson att parken blev klar till säsongstarten. Genom arbetsdagarna, nu även flera onsdagar, lyckas vi hålla hela området i gott skick. De nya gångarna och parkmöblerna gör att hela området lyfts upp ytterligare en nivå.

Kaféet går bra. Ett fåtal dagar behöver mer bemanning, men det kommer att lösa sig.

Sedan några veckor har nu Bruksboden i Axmar öppnat. Den drivs av Jan och Ulrike vilket innebär ett lyft för Axmar bruk.

På byggnadssidan är det just nu inte så mycket aktivitet. Lite arbete återstår på Kvarnen och vi väntar offerter på renovering av Orangeriet.

Gävle Kommun har nu tagit över ansvaret för farleden in till Axmar bruk. Det är en bra och långsiktig lösning.

Besöksenkäterna, som är beordrade av Bergslagssatsningen, har kommit igång sent. Vi försöker kompensera det genom att dela ut dem på fler ställen än tidigare.

Bruksdagen den 6 augusti planeras av en särskild grupp. En erfarenhet från tidigare år är att det inte skall vara så många fasta tider. Brukssextettens framträdande och Ebbes guidning blir de enda vid bestämda tider, alla andra aktiviteter pågår hela Bruksdagen.

Det har varit ett informationsmöte om vattenlandskapet runt Skärjån. En del åtgärder påbörjas redan till hösten och på sikt kommer åter öring att vandra upp i ån och utter kommer att synas.

Arbetsdagar under onsdagar har fungerat bra hittills med bra deltagande.

Arbetsdag o medlemsmöte 2016 - 06 - 11

23 medlemmar deltog.

Spruthuset städades, skrot kördes bort. Gräset slogs och trimmades. Mycket är nu klart inför årets säsong men ett antal extra arbetsdagar (onsdagar) kommer att behövas.

Jan och Ulrike berättade engagerat om sina planer. Gårdsbutiken kommer igång i år men knappast Bed & Breakfast, p g a att brandsäkerheten måste ordnas. Bisafari startar sannolikt i år.

I Orangeriet planeras kafé. Vi fullföljer planerna även om kaférörelsen startas i egen regi och först senare drivs med en entreprenör. Ombyggnaden förutsätts finansieras med medel från Leader, Gästriklandsfonden och med eget arbete.

I Slottsparken pågår hårdgöring av stigar för att öka tillgängligheten för rörelsehindrade. Utomhusmöbler kommer snart. Trädgårdsinventeringen med hjälp av markradar fortsätter efter midsommar. Nya och högre broräcken kommer till hösten. I allén kommer till hösten ca 40 lindar att ersätta främst skadade askar. Ändå kommer mycket ask att finnas kvar i parken.

 Vi har bara fått två offerter på ommålningen av Gula Huset. De flesta linoljemålare är nedlusade med jobb. Projektet skjuts upp till 2017, vi kan inte heller få något anslag i år.

Kvarnen är nu nästan färdig. En del fönster är inte renoverade och rödfärgning med egna krafter ska göras i år och nästa år.

Extra arbetsdagar kommer att behövas. Varje onsdag förmiddag 0900-1200, kom om du kan.

Invigningen för säsongen blir fredag 1 juli. Två konstnärer kommer. Bo Ulfhielm och Peter Hansson kommer att delta. Kaffeservering och varm korv nere i hamnen.

Sommarkaféet är än så länge dåligt bemannat. Kontakta cafégruppen om du vill medverka. Betalning kan i år göras med Swish.

Hyttan kommer att vara öppen, men obemannad. Öppnas och stängs med hjälp av de som jobbar i kaféet.

Bruksdagen lördag 6 augusti planeras just nu.

Bergvik Skog och Stora Enso har bjudit in till ett slutmöte 15 juni om vattenlandskapet.

Farleden beräknas nu efter en del turbulens tas över av Gävle Kommun.

En ny vandringsstig görs nu strax utanför stenmuren i Slottsparken. Den kallas Stenmursstigen och skyltningen blir klar till midsommar.

En arkitekt kommer att presentera ett förslag med nya hus i gammal stil på Bruksgatans norra sida i september.

Det behövs ett lass sand till badplatsen vid Kvarnen och det behövs vinster till lotterierna under Bruksdagen och i kaféet.

Medlemsmöte 2016-03-19

13 medlemmar deltog.

Tillgänglighetsprojektet kommer att börja i mitten av april med hårdgöring av stigar och vägar i Slottsparken och utanför Hyttan. Kenneth Johansson kommer att göra jobbet. Länsstyrelsen har även beviljat pengar för en del sittmöbler.

 Byggnationerna fortsätter med att renoveringen av Kvarnen slutförs till sommaren.  Vi försöker också söka pengar för ommålning av Gula Villan så den åter kan bli Vita Villan. Mimmi Göllas bistår med att få fram offerter.

Trädinventeringen är nu färdig. De flesta träden är från 1860-talet då Slottsparken anlades. Fallrisken är akut för 5 träd. 87 träd behöver tas ner. Restaurering börjar med alléerna. I den allé som skall restaureras ersätts då samtliga träd. Askar ersätts med lindar.

Vindkraftsfrågan är nu avgjord och Bergvik Skog har fått tillstånd att uppföra vindkraftverk. Inget kraftverk får dock ligga närmare reservatsgränsen för Skärjåns naturreservat än 500 meter. Ännu oklart om någon kommer att överklaga beslutet.

Föreningen har ånyo ansökt om att Axmar bruk utses till Årets industriminne 2016. Framåt vårkanten kommer besked om vi lyckas bättre denna gång.

Årsstämman blir lördag 23 april kl 14.00 på Bryggan. Det blir även arbetsdag på förmiddagen.

Den gamla Slottsporten, en bågformad dubbeldörr med mycket snickarglädje finns bevarad. Pentti Uusirantanen donerar den, och en milstolpe till föreningen. Föreningen tackar ja vid efterföljande styrelsemöte.

Trädgårdsboken, som vi haft till försäljning i kaféet, är slutsåld men nytrycks nu. Vi kan få köpa fler i satser om 25 exemplar.

Visionsarbetet är inriktat på att locka entreprenörer till Axmar bruk. En intressent finns för Bed & Breakfast, biodling, kryddodling i växthus, kaférörelse och butik. Många frågor kring möjligheten att använda Orangeriet som då måste vara restaurerat, myndighetstillstånd, tidplaner etc. Positiva problem att lösa. Kaférörelsen i sommar kommer sannolikt att fortsätta i Gula Villan.

Boendefrågan är viktig för besöksnäringen. Många förslag har sett dagens ljus; husbilsplats, B&B, landskapshotell, nybyggda brukskåkar.

En minigolfbana har föreslagits i en utredning om vad ungdomar önskar i Hamrångebygden. Vi är positiva till en bana i Axmar Bruk, men inte i Slottsparken, som ju är reservatsmark och därför inte tillåter några sådana anläggningar. Andra möjliga platser finns.

Kommande projekt prioriteras idag:

1. Orangeriet och dess trädgård

2. Tvätteritaket

3. Väginvesteringen (utfarten mot Axmarstig)

4. Dricksvatten

5. Byggnation längs Bruksgatan

Ansvariga för servering under sommaren blir

Kaféet     Maj-Britt H/Inga-Britt

Evenemang     Majsan/Solveig

Fester     Trivselkommittén

Arbetsdagar      Inga-Britt/Maj-Britt H

Medlemsmöte 16 januari 2016

Julmarknaden hade fler besökare än förra året och utställarna sålde mer. Föreningen fick in drygt 18 000 kr. Ett bra resultat, ungefär 10 000 kr bara på lotterier och servering. Lotterierna var mycket populära, så de bör vi satsa ännu mer på i framtiden. Alla tycker fortfarande att en dags julmarknad är tillräckligt.

Tillgänglighetsprojektet, för att underlätta för personer med handikapp, har kommit igång med möbelleveranser till Hyttan. Till sommaren kommer stigar mellan Slottsparken och Hyttan att hårdgöras så det blir möjligt att ta sig fram med rullstol. Sittplatser kommer också att ställas i ordning.

Årsplanen ser ut att stå sig. Det ena av musikevenemangen kommer att innehålla blues med Rolf Wikström och det andra är en återupptagen countrykväll. Vid utställningen i Båthuset kommer bland annat en undervattensfilm av Peter Hansson att visas. Vi ska försöka synkronisera invigningen med öppningen av Bläckhornet slutet juni/början juli.

Skärjeåns Naturreservat har nu bildats. En viktig fråga är vattenföringen och länsstyrelsen försöker få till stånd en ny vattendom.

Byggprojekten ligger nu stilla fram till våren. Timringen av Kvarnen är klar och resten slutförs under våren. Länsstyrelsen är positiv till ommålning av Gula Huset och den kan förhoppningsvis göras under 2016.

I Visionsarbetet har det framkommit att det är viktigt att få till stånd någon form av boende och att ett företag ordnar utomhusaktiviteter. Bergslagssatsningen har engagerat två arkitekter som undersöker, med ägarnas goda minne, hur man skulle kunna använda Orangeriet, Tvätteriet och Ladugården. Några underhandsskisser visades.

Titta även på den härliga filmen på Hyttan ur fågelperspektiv, filmad från en så kallad drönare https://www.youtube.com/watch?v=qcgwAxFSnL4 .

15 medlemmar deltog.

 

 

Tack för året som gick 2015!

Vi kan blicka tillbaka på ännu ett framgångsrikt år när det gäller utvecklingen av vårt kära besöksmål Axmar bruk.

I år har vi sett till att spruthuset blivit en riktig pärla och en vacker syn för förbipasserande. Vi har bytt en mängd timmerstockar i kvarnen så att den efter nästa sommars rödmålning blir nästa stolta rustningsobjekt. Den gamla slottsbalustraden är på plats igen i slottsparken. Vi har också förvärvat tvätteribyggnaden för att rädda den från ruin och planerar för att göra den till besökscentrum så småningom. Med hjälp av Skogsstyrelsen har vi rensat stora delar av området mellan Axmarstig och Hyttan från busksly.

Vi har även den här säsongen haft många besök. Sommarcaféet omsatte lite mer än året innan trots betydligt sämre väder. 3914 personer besökte utställningen i Bläckhornet att jämföra med 3300 året innan. Därutöver genomförde vi tre musikevenemang, en bruksdag och nu senast en lyckad julmarknad. Vi hann också med en intressant Brysselresa med 24 deltagare.

Ingenting av detta vore möjligt om inte ni medlemmar ställde upp och utförde alla storstilade arbetsinsatser! Ingen nämnd och ingen glömd.

Nu tar vi vinterpaus och siktar in oss på ett nytt spännande  år 2016.

Redan lördagen den 16 januari kl 1000 har vi årets första medlemsmöte i Gula huset.

Ett stort tack för det år som varit och vi önskar alla medlemsfamiljer en God Jul och ett Gott Nytt År!

Föreningen Hyttan

Styrelsen

19 september

Arbetsdag och medlemsmöte 2015-09-19

Under arbetsdagen målades på Spruthuset och plåt sattes upp på vindskivorna. Utemöblerna togs om hand, gräset klipptes och slaggstenar flyttades. Nästan 20 medlemmar deltog. Det Trivselkommittén serverade gick snabbt åt.

Lite målning återstår på Spruthuset. Frivilliga är välkomna måndag 28/9 kl 09.00

Café Svarta Katten har haft stort antal besökare under sommaren. I Bläckhornet var det ovanligt många besökare medan det var färre i år i Båthuset än förra året – 2000 – 2500 personer. 

Enkäten som gjordes för Bergslagssatsningens räkning innehöll många positiva omdömen. Resultaten bearbetas nu av Högskolan i Dalarna.

Visionsarbetet fortsätter. Det är viktigt att åtgärderna verkligen blir genomförda, sedan kan man gå vidare. Vi får nu stöd av en konsult för utveckla näringsverksamheter.

Av de pågående projekten är Spruthuset nästan klart. Det skall målas en andra gång under 2016. Arbetena på Kvarnen går framåt. När man började riva väggarna visade det sig att fler stockar än man kunde se från början var skadade. Vi har fått medel för att utöka renoveringen.  Nästa år blir det målning.

Ekonomin för Föreningen är god. Tytte påminde om att när man handlar på ICA i Bergby på föreningens konto måste kvitton lämnas till Tytte.

Skogsstyrelsen kommer att röja sly även i år. Förhoppningsvis kan de hjälpa till att ta ner några riskträd.

Mer information om resan till Bryssel kommer att skickas ut.

Julmarknaden 2015 blir lördag 5 december.

 

 

22 augusti

Arbetsdag och medlemsmöte 22 aug

Under arbetsdagen målades Spruthuset, röjdes gräs och sly och arbetet på balustraden fortsatte. Ca 20 medlemmar deltog. Värmen och hårt arbete gjorde att både varmkorv, bullar och dryck som Trivselkommittén ordnat gick åt.

Balustraden i Bruksparken är nu klar för året. Tre balustrar och en platta saknas som måste nytillverkas av ett gjuteri.

Sommarcaféets omsättning har ökat de senaste tre åren. Det har varit lättare att i år få folk till bemanningen, ca 20 personer har ställt upp. Egentligen har brödbakning varit ett större problem än personal. Nästa år blir öppettiderna lika som 2015, så lika många frivilliga som i år behövs 2016. Organisationen bli något annorlunda nästa år. För verksamheten i caféet kommer två personer att ansvara och för verksamhet utanför caféet, t ex Bruksdag eller musikaftnar, kommer två andra att ansvara. Priserna höjs något nästa år och under året avgör vi om det ska finnas möjlighet att betala med kort eller Swish.

Bruksdagen hade något fler besökare i år än 2015. Det fina vädret bidrog. Intrycket var att det var bra med många olika aktiviteter, inte minst att det var nya aktiviteter som till exempel hattparad och håvning av vattendjur. Hantverkarna hade många besökare. Många aktiviteter gör att besökarna ibland var tvungna att välja, men fördelarna med många aktiviteter övervägde. Tre priser för tipspromenaden har redan delats ut.

Renoveringarna som pågår är Kvarnen och Spruthuset. På två veckor har hantverkarna vid Kvarnen kommit långt. Man börjar nu se tydligare t ex hur många stockar som behöver bytas. Målningen av Spruthuset med frivilliga krafter fortsätter i minst en vecka till.

En Fältträff om det blivande vattenlandskapet ordnas lördag 29 augusti kl 10 med samling vid Hyttan. Alla intresserade är välkomna.

Medlemsfesten blir den 19 september efter arbetsdagen. Den tiden verkar passa bättre och den kommer att bli däromkring även kommande år.

Ekonomin ser bra ut efter de två första kvartalen. Vi har en liten buffert genom egna insatser vid renoveringen av Spruthuset. Det blev även ett litet netto för flisen från de 8 träd som fälldes tidigare. Ny-gamla möbler har köpts till Lusthuset.

Skyltar om Grannsamverkan finns nu för uppsättning. En telefonlista påbörjades.

Vi har fått en remiss om det planerade naturreservatet Skärjeån. Området är ganska stort, 150 – 200 ha, och sammanfaller delvis med vattenlandskapet. Länsstyrelsen ska göra en inventering av kulturlämningar inom reservatet, vilket borde vara mycket intressant för att få bättre kunskap om Brukets historia. Föreningen besvarar remissen i oktober.

 

 

20 juli

Arbetsdag och medlemsmöte 20 juli
17 medlemmar deltog under arbetsdag och medlemsmöte. Arbetet fortsatte med Spruthuset, balustraden, gräsklippning, städning och mycket annat.

Byggnationer
Spruthuset har blivit riktigt fint med det nya tegeltaket. Nya fönster, färg och rensning runt om kommer att göra det ännu finare. Renoveringen av Kvarnen fortsätter i höst. Balustraden närmar sig fullbordan, men före Bruksdagen görs inget mer.

Grannsamverkan
En informationsträff har hållits. Nästa steg är att Polisen kommer med skyltar. Tytte Svensson är kontaktperson.

Hjärt- och Lungräddning (HLR)
Utbildning om hjärtstartaren planeras till april 2016

Bruksdagen 8 augusti kl 13 – 17
Förberedelserna börjar kl 09.00 samling vid Gula huset. Aktiviteterna under dagen blir trädvandring, barnaktiviteter, guidningar av Ebbe, musik av Brukssextetten, timring visas av de som ska renovera Kvarnen, fika- och korvförsäljning, utställningarna, håva vattendjur med Naturskyddsföreningen, försäljning av rapsolja, honung etc, tävling om Vackraste Hatten i Lusthuset, lotterier och information till nya medlemmar i Hyttan av Stig.

Arbetsgruppen gör detaljplaneringen under vecka 31.

Bemanning / kaféet
Bemanningen till återstående evenemang blev i stort sett klara under mötet.

Farleden
Sjöfartsverket har mätt in utprickningen av farleden.

Tillgänglighet
Det finns nu en konsultrapport om hur tillgängligheten ska förbättras för funktionshindrade. Länsstyrelsen kommer att låta en del arbeten utföras under hösten. Föreningen bidrar med prioriteringar.

Tvätteriet
Inga medel finns för att i år göra ett nytt tak. Presenningar kommer att läggas på 30/7 som en tillfällig lösning.

Övrigt
Problem med ett träd utanför bruksgårdarna. Det är dålig sikt i vägen från restaurangen upp på Axmarstig (Väg 583). Ny utfart planeras.

13 juni

Arbetsdagen 13 juni
Parken fortsatte att snyggas upp med gräsklippning, trimning runt husknutar och murar och skräpsamling. Arbetet med taket i Spruthuset fortsatte. Gula huset städades. Balustraden monterades. Diverse transporter gjordes. Hyttan städades. Trivselgruppen bjöd på sedvanlig meny.

Kafébemanningen
Få obemannade tider kvar, kontakta Solveig. Priser, lotterier etc. tas upp i Kafégruppen.

Musikkvällarna
Första kvällen blir 4 juli. Hur gör vi med kaffe? Parkeringen skall vara avgiftsbelagd. 5 personer behövs. Möblering och P-pinnar ordnas vid extra arbetsmöte 2/7 kl 09.00.

Arbetsdagen 18/6 ströks

Byggnationer
Kvarnen åtgärdas i augusti. Fönstren till Spruthuset är hämtade för renovering. Hamnen fortsätter etappvis. Nytt avtal med Hamnföreningen klart under hösten. Norra delen av hamnen ägs ännu ej av föreningen.

Vattenlandskapet
Många deltog i informationsmötet. Allmänna intrycket var att det lät bra. Ny vattendom behövs. Länsstyrelsen ansöker i år om ny dom. I slutet av augusti kommer man att visa hur elfiske går till.

Möte med Föreningens intressenter
Mest uppseendeväckande var att man hittat en gammal bruksmilstolpe från David Schinkels tid och att Länsmuséet nu ville skänka den till Föreningen Hyttan. Men var ska den stå?

Grannsamverkan
Introduktionsmöte med bland andra polis, Gävle Kommun och låssmed under midsommarveckan. Ca 10 personer väntas komma.

Hjärt-Lungräddning
Genomförs i två delar (HLR och hjärtstartare) i samband med öppningen av kaféet, måndag 6/7 kl 09.00. Eva leder.

Bruksdagen
Korrekt tid är kl 13 – 17

Hyttans öppethållande
Hyttan är öppen även om vi inte har någon bemanning eftersom det är vårt att få tag i folk. Öppning och stängning behövs, men man behöver ej vara där under resten av tiden.

Bänkar i Slottsparken
Borde finnas fler så man kan sitta och njuta eller vila benen. Kommer att ses över inom Tillgänglighetsprojektet. Vi kollar om det går att göra något provisorium vid arbetsdagen 2/7.

9 maj 2015

Arbetsdagen 9 maj
Vi städade i parken och i och runt Hyttan. Vi återutsatte några informationsskyltar och den gamla balustraden till slottet är på väg att komma på plats i Slottsparken.

Utställningen i Båthuset
Invigs 13 juni kl 14, samma dag som föreningen har arbetsdag. Massmedia är inbjudna 11 juni. Vid invigningen presenteras sommarens program.

Café Svarta Katten
Trots att det är långt till starten 1 juli är det inte många hål i bemanningslistan. Men än finns chansen!

Bruksdagen 8 augusti kl 13-17
En arbetsgrupp behövs och så här långt är Lasse och Tytte Svensson, Stig Jönsson, Ewa Lindfors samt Leif och Inger Skoglund engagerade.

Hjärtstartare
Vi kommer att annonsera att en hjärtstartare nu finns inom området. En första utbildning genomfördes på arbetsdagen.

Tvätteriet
Köpprocessen är inledd med att vi ansökt om en lantmäteriförrättning. En fråga är hur tomten ska avgränsas.

Hamnen
En ritning visades redan under årsmötet och den togs emot positivt. Ställplatsen för husbilar kommer att utökas inför årets säsong, men detaljutformningen av området kommer att genomföras i höst.

Prickning av farleden
Prickningen kommer att återställas inför årets säsong.

Gångväg Hyttan – Hamnen
En separat gångväg mellan Hyttan och Hamnen planeras. I praktiken är den enda möjligheten att göra gångvägen på södra sidan av vägen (landsidan). Vi har fått en offert som ser lovande ut och vi kommer nu tillsammans med vägföreningen att söka pengar för ett genomförande.

Renoveringsprojekt
Just nu pågår inga projekt. Spruthuset renoveras av oss själva med början 13 juni. Fler snickarfrivilliga behövs, tala med Leif Skoglund. Renoveringen av Kvarnen påbörjas i augusti.

Ekonomi
Förra året höll vi inte budget men i år anstränger vi oss mer och har fler uppföljningar. Första kvartalet ser bra ut, men det är ett kvartal med låg aktivitet.

Stig Jönsson och Lars Norrström har deltagit i Bergslagssatsningens träff nyligen. EU-medel och gemensamma frågeställningar togs upp.

Stora Ensos arkiv
Ett besök i den tidigare ägarens till Axmar Bruk arkiv planeras före sommaren.

Resa till Bryssel
21 personer är anmälda till denna resa. Vi är inbjudna av Miljöpartiet för att få en inblick i hur EU fungerar.

Dricksvatten

En säker dricksvattenförsörjning är oerhört viktig inte bara för privata hushåll utan även för restaurangen och eventuella företag som kan lockas hit.

Nu görs en förberedande studie av möjligheterna till att använda ytvatten.

Länsstyrelsens tillgänglighetsprojekt
Ett arbete för att ge handikappade bättre möjligheter att ta del av sevärdheter pågår.

Vassröjning
Kommer att göras i år också

Pekskärmen
Som ni vet finns det en pekskärm på övervåningen till Axmar Brygga Havskrog med information om Axmar bruk. Lasse Svensson har fräschat upp informationen rejält inför årets säsong, så ett besök är väl värt!

Facebooksida Axmarbruk
En Facebooksida Axmarbruk finns numera upplagd. Rekommendera dina facebookvänner ett besök!

 

 

Arbetsdagen 9 juni2018

Arbetsdagen 18 augusti

Bland annat städades Hyttan efter sommarens aktiviteter
Fika efter arbetsdagen

Arbetsdagen 21 oktober 2017

Föreningens alla aktiviteter 2018

 

 

 

Årsplan 2018 Årsplan 2018 Årsplan 2018 Årsplan 2018 Årsplan 2018 Årsplan 2018 Externa aktiviteter
Arbetsdag 6 maj Foto Tompa Pedersen

Mycket blev gjort på arbetsdagen 6 maj. Tjugotalet medlemmar deltog. Hyttan och parken städades, parkering kring Hyttan ställdes i ordning.

Några personer på fotopromenad kom förbi däribland Tommy Pedersen som senare skickade ett par bilder från besöket.

Arbetsdag 6 maj Foto Tompa Pedersen

Arbetsdagen 11 juni

Två byggnader med nytt utseende