Projekt Destination Axmar bruk 2.0

  

Axmar bruk uppfördes under 1600-talet och är sedan 2011 Gästriklands första och enda kulturreservat. Den ideella föreningen Hyttan äger och förvaltar bruket och sköter kulturreservatet tillsammans med Länsstyrelsen.

Sedan 2018 pågår projekt Destination Axmar bruk 2.0, vars huvudsyfte är att Axmar bruk ska utvecklas så att det attraherar fler besökare till längre vistelser, starkare upplevelser, ökad konsumtion och fortsatt tillväxt. Projektet kommer att pågå under 3 år. Projektledare är Rie Stagegaard och biträdande projektledare är Aja Axlund. Föreningen Hyttan är ägare av projektet. Förutom projektledarna arbetar föreningens ordförande Stig Jönsson, vice ordf. Lars Norrström och kassör Arne Lundin aktivt i projektet.

Axmar bruk har idag många kvalitéer som en större destination behöver:

 • fantastisk natur på land och vid vatten
 • små och stora entreprenörer
 • rik kulturhistoria
 • lokal gemensam vision med tydliga målsättningar
 • nära samarbeten med viktiga aktörer
 • starkt föreningsliv
 • sommar- och året-runt-boende

Axmar bruks vision är att år 2024 vara Gävlekustens främsta besöksmål.

Här ska historia, kultur och natur möta samtida uttryck och tillsammans skapa en dynamisk plats.

Axmar bruk ska utvecklas till en plats där besöksnäring, folkbildning och näringsverksamhet möts och där upplevelser och aktiviteter skapas som är bärkraftiga och hållbara. Utifrån ett besöksperspektiv ska bruket och havet länkas samman till en helhet. Berättelserna från järnbrukets 250-åriga historia ska förstärka upplevelsen av platsen och vara en viktig del i uppbyggandet av Axmar bruks renommé.

Det unika ligger i det strategiska läget, gastronomin, kulturmiljön, den orörda skärgården, naturupplevelser, undervattensparken och inte minst de människor som både genom sin profession och med ideella krafter driver utvecklingen av Axmar bruk framåt.

Visionen är att skapa ett besöksmål där:

 • kvalité genomsyrar all verksamhet
 • besöket kännetecknas av ett tillmötesgående värdskap
 • Axmar bruk ska vara Gävlekustens främsta besöksmål och en av Gävleborgs främsta destinationer som levererar skandinaviska upplevelser av hög kvalitet

Destination Axmar bruk ska utvecklas så att det attraherar fler besökare till:

 • längre vistelser
 • starkare upplevelser
 • ökad konsumtion
 • fortsatt lokal och regional tillväxt

Projektet har 4 överordnade projektmål:

Öka attraktionskraften genom ett utökat utbud

 • Utveckla utbudet av kvalitativa aktiviteter och upplevelser som knyter an till Axmar bruks historia, kultur och natur
 • Stärka och utveckla upplevelser knutna till havet och det marina livet

Integrerad marknadsföring

 • Samverkan med entreprenörerna på plats kring marknadsföring av Axmar bruk som ett besöksmål
 • Forma en tydlig gemensam helhetsbild och ett enhetligt budskap som löper genom alla marknads- och försäljningskanaler

Tillgänglighet och infrastruktur i fokus

 • Förbättra infrastrukturen så att tillgängligheten fungerar både land- och sjövägen
 • Utveckla faciliteter kring besöksmålet som underlättar för besökare att ta del av utbudet

Hållbar organisation för en framtida utveckling

 • Fortsätta skapa förutsättningar för utveckling genom en väl sammansatt organisation och fler samarbeten
 • Samordna både interna och externa, offentliga som privata aktörer

Projektet består av sju delprojekt som alla har egna mål:

 • Utveckling av extern kommunikation
 • Levandegörande av historiska miljön
 • Vandrings-, cykel- och vattenleder
 • Ny väganslutning och gångväg till hamnen
 • Boendekonst i natur
 • Upprustning av yttre kaj, bad- och grillplats vid havet
 • Upprustning av badhuset

Projektets huvudfinansiär är Region Gävleborg, övriga finansiärer är Gävle kommun, Länsstyrelsen Natur och Kultur, Gästriklandsfonden, Högskolan Gävle, Länsmuséet Gävle, Föreningen Hyttan, Axmar Brygga och Axmar Bruksbod B&B.

Idag erbjuder Axmar bruk många olika upplevelser under året, bl.a.:

 • Egna strövtåg i engelska parken, runt kvarnen, dammen, hyttan, hamnen m.m.
 • Flera kulturstigar, bl.a. den s.k. ”Stig till vrak” där man kan se ett av alla vrak som förlist här från land
 • Deltar i Kustkonst – en konst- och hantverksrunda i Hamrångebygden
 • Valborgsfirande med tal och kör (fyrverkerifritt).
 • Axmar Brukscafé – hembakt kaffebröd och lättare luncher.
 • Axmar Bruksbod B&B – gårdsbutik med lokalproducerade produkter, bed & breakfast
 • Axmar Brygga – välrenommerad fiskrestaurang vid havet, ställplatser för husbilar
 • Bläckhornet – konst- och hantverksutställning/-butik
 • Båthuset – utställning sommartid. Arr. i samarbete med Länsmuséet.
 • Axmar Midnight race – kanottävling från Axmar bruk till Axmarby hamn
 • Marknadslördagar hela juli – närproducerad mat och hantverk av hög kvalité
 • Musikevenemang i Hyttan
 • Axmar bruksdag
 • Julmarknad

För frågor om projektet kontakta:

Aja Axlund, bitr. projektledare, aja.axmarbruk@gmail.com, 0762-18 65 73

Stig Jönsson, ordf. Föreningen Hyttan, hyttanaxmarbruk@gmail.com, 070-593 04 74