Projektet i Orangeriet

Axmar bruk lockar varje år tusentals besökare. Kulturreservatet i slottsparken samt kring hyttan och hamnen, det maritima naturreservatet i havet med skepps- och vrakdelar och en förstklassig havskrog i en välbevarad bruksmiljö har en fantastisk potential.

Idag är Axmar bruk en destination och besöksmål som framförallt lockar på sommarhalvåret och där restaurangen är den del som lyckats skapa långsiktiga arbetstillfällen. Möjligheterna att förlänga säsongen för besökare och att skapa arbetstillfällen inom fler grenar i Axmar bruk är dock stora. Även vår, höst och vinter skulle kunna erbjuda aktiviteter och upplevelser för besökare och på så sätt också möjliggöra fler permanenta arbetstillfällen.

Idag saknas dock viktig infrastruktur för att området ska bli mer intressant för en bredare målgrupp och framförallt för en längre säsong än när restaurangen är öppen eller som högsommarresmål. Föreningen Hyttan som äger bruket och som under lång tid på ett strategiskt och långsiktigt sätt drivit utvecklingen av Axmar bruk har förfrågningar från entreprenörer och intressenter som är beredda att starta upp verksamhet i Axmar bruk. Det handlar om verksamheter inom handel, friluftsliv och besöksverksamhet. För att intressenterna ska kunna etablera sig behöver grundläggande infrastruktur skapas, så som tillgång till affärs- och besöksytor, besökscentrum, WC och omklädningsmöjligheter. Mer precist avser ansökan en invändig renovering och anpassning för nya verksamheter av en befintlig byggnad i Slottsparken, det s k Orangeriet.

Byggnaden kan i framtiden användas för butiks-, caférörelse och besökscentrum. Verksamheten i lokalen kommer att samordnas med iordningställande av den gamla bruksträdgården i anslutning till byggnaden. Där planeras växthus, kryddträdgård och biodling, vars produkter kommer att ingå i det planerade butikssortimentet.

Föreningen Hyttan är beredd att med ideell tid och engagemang se till att denna infrastruktur blir möjlig, men behöver stöd med finansieringen av den praktiska byggnationen. Föreningen Hyttan är en ideell förening med drygt hundratalet medlemmar, som i stor utsträckning bor eller verkar i Axmar bruk. Föreningen har under lång tid utvecklat strategier för att på ett långsiktigt sätt lyckas med utvecklingen av Axmar bruk som ett väletablerat besöksmål. Hyttans medlemmar har god kontakt med kommuner, myndigheter och inte minst såväl lokala som hitresta entreprenörer för att bygga ett kluster runt Axmar bruk som kan leda till en hållbar utveckling för området.

Projektet är nu beviljat av Leader Gästrikebygden och jordbruksverket inom och kommer fortlöpande att beskrivas även på en projektsida.

Projektets namn är: Utveckling av besöks- och affärsytor i Axmar bruk för hållbar destinationsutveckling.

Föreningens hemsida kommer fortlöpande att informera om projektet och dess framväxt

Projektet bedrivs med stöd av LeaderGästrikefonden och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

 

Orangeriet